آبشار شورآب در شهرستان سوادکوه، استان مازندران واقع است، این آبشار زیبا در کنار محور تهران به سوادکوه  قرار دارد.

وقتی از فیروزکوه به سوی سوادکوه پیش می‌روید، قبل از گردنه گدوک می‌توانید آن را مشاهده کنید، این آبشار در آنسوی دره و پایین دست روستای شورآب، در کنار ریل راه‌آهن قرار گرفته است.