جنگل‌های منطقه چلاو  در استان مازندران شهرستان آمل در منطقه جنگلی حفاظت شده قرار دارد و از نوع جنگل‌های هیرکانی شامل درخت های راش، ممرز، افرا، بلوط والوچه وحشی است که اواخر هفته گذشته دچار آتش سوزی شد.

معمولا عوامل انسانی آغاز کننده آتش‌اند اما وجود درختان خشک و وزش باد شدید به آتش سوزی ها دامن زده و آن را گسترش می‌دهند.

در این مناطق بدلیل ناهمواری مسیر دسترسی به جنگل و نبود آب دو عاملی است که مهار آتش را دشوار می‌کنند به همین جهت خاموش کردن آتش چندین روز به طول می‌انجامد.

آتش سوزی در جنگل‌های چلاو در مساحت دو هکتار اتفاق افتاده است که با به موقع رسیدن ماموران منابع طبیعی، محیط زیست و عده ای از مردم منطقه، علی رغم صعب العبور بودن مسیر آتش اطفا شده‌است.