754890_217 754891_578 754892_190 754893_410 754894_217 754895_183 754896_392 754897_372 754898_656 754899_241 754900_186 754901_919 754902_622 754903_195 754904_535 754905_963 754906_582 754907_570 754908_789 754910_716 754911_311

در حالی که کلیه پرسنل سازمان در حال آماده باش برای مقابله با طوفان در شهر بودند ، ناگهان زنگ حریق در ساعت ۱۴:۱۶ دقیقه روز چهارشنبه هفدهم شهریور ماه به صدا در آمد .

طی تماس تلفنی مکرر شهروندان مبنی بر وقوع آتش سوزی شدید و آمادگی کامل آتش نشانان ، سه ایستگاه شهید جهانیان ،شهید ساداتی و شهید کلامی به منطقه ترک محله ، ادیب هشت اعزام شدند .
مامورین پس رسیدن به محل حادثه مشاهده نمودند که آتش در حال پیشروی به سمت منازل مسکونی همجوار میباشد که از سه سمت برای اطفا آن اقدام نمودند .
آتش نشانان با لوله گذاری سریع و اقدام عمل مناسب آتش سوزی سقف منزل مسکونی را اطفا نموده و پس آن شروع به ایمن سازی و لکه گیری محل حادثه شدند . خوشبختانه این حادثه مصدومی در بر نداشته و آتش نشانان پس از عملیات اطفا حریق به ایستگاه های خود بازگشتند .