فصل صید ماهی‌های استخوانی در مازندران از بیستم مهر ماه ۱۳۹۶ آغاز شد و بر اساس برنامه سازمان شیلات ایران قرار بود پانزدهم فروردین،۱۳۹۷ آخرین روز پره‌کشی صیادان باشد.

ولی به دلیل پائین بودن دمای آب دریای خزر، هنوز زمان رسیدگی جنسی ماهی‌ها برای تخم ریزی در رودخانه‌ها به صورت گسترده فرا نرسیده است و به همین دلیل صید تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.
از جمله دغدغه‌های صیادان آثار مخرب سدهای بتنی، خاکی و بادی در مسیر رودخانه هاست.تولید مثل ماهی‌ها به علت وجود موانع انسانی نظیر سدها و در رودخانه های کم آب با خطر مواجه است. یکی از عوامل مهم کاهش صید وجود همین سدها است. امسال سازمان شیلات برای نجات شغل صیادی با ایجاد حوضچه های کوچک در حوالی سواحل سعی در مرتفع کردن این مشکل بر آمده و صیادان حدود ۳۰۰ ماهی ( ۲۵۰نر و ۵۰ ماده)  را جهت باروری در این حوضچه ها که “شیل ” نامیده میشود  قرار میدهند و پس از ۱۱ روز نوزادان ماهی سر از تخم در می‌آورند .صیادان بعد از اینکه نوزادان ماهی با تغذیه به وزن حدود ۲ گرم رسیدند آنها را در دریا رها میکنند.