جشنواره گل محمدی و گیاهان دارویی از چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت به مدت ۳ روز جمعه ۲۱ در چمن زیبای ۲۳ هکتاری روستای کندلگ بندرج دودانگه شهرستان ساری برگزار شد.