آیین سنتی حلیم پزان نذری همزمان با عزاداری های شب اربعین حسینی با حضور پرشور جوانان در نقاط مختلف شهر ساری برگزار شد.