آئین سنتی “عید مردگان” در روستاهای رودبارکلا و سقندیکلای ساری با حضور یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود برگزار شد.