آیین سنتی نورگون، تیرماه هرسال در روستای ییلاقی نوا واقع در دوازده کیلومتری گزنک مابین شهرستان آمل و تهران برگزار می‌شود.
این جشن سنتی به نام نورگون یا به اصطلاح محلی نورگهون خوانده می‌شود این سنت به دلیل آتش زدن گون، نورگون نامیده می‌شود و ریشه در داستان پیروزی فریدون بر ضحاک دارد که پس از دربند کشیدن ضحاک توسط فریدون در محل تخت فریدون در منطقه‌ای نزدیک کوه دماوند، به نشانه شادی و علامت پیروزی نور بر ظلمت، آتش روشن کردند