حسینیه اصفهانی یگی از قدیمی ترین تکایایه ساری است که در زمان شاه عباس صفوی در ساری خیابان قارن بنا شد.

 شاه عباس ازکودکی، حتی پس از رسیدن بسلطنت درهر فرصتی وقتش را در ساری و تبرستان میگذراند و چون پایتخت کشور درآن زمان دراصفهان قرارداشت تعداد زیادی ازاصفهانیها همراه شاه عباس به ساری کوچ کردند و در محله‌ای که به اصفهانی محله بعدها در میان اهالی شهرت پیدا کرد سکنی گزیدند.
مردم منطقه همه ساله با فرارسیدن ایام عزاداری سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) به غبار روبی حسینیه خود می‌پردازند و آماده عزاداری در تکیه می‌شوند.