آیین کوچه گردان عاشق به همت جمعی از دانشجویان و خیرین همه ساله در آمل برگزار می شود.

تأمین نیازهای غذاییِ حیاتی خانواده های محروم در ماه مبارک رمضان، شکل اجرایی این طرح را تشکیل می دهد.