اجرای زنده گروه موسیقی “سرو چمان” در سالن ارشاد ساری برگزار شد.

عومل این گروه نوآموز آقایان: مهدی محمودی- سرپرست، حامد ایمانی -مدیر هنری، آرش محسن پور -صدابردار  و مهدی همتی- مدیر اجرایی بودند