نمایش شیطان در تابستان در ساری اجرا شد.

نمایش شیطان در تابستان به کارگردانی سید حسین شیدایی فر و با بازی ماهور شیدایی فر ، مریم اقاجانی و الیاس رسولی در سالن سلمان هراتی شهرستان ساری برگزار گردید.