در شب بست و سوم  ماه رمضان مراسم شب قدر با حضور مردم ساری در حسینیه های نعلبندان و شاه خراسان مانند دیگر حسینیه های ساری برگزار شد .