مراسم باشکوه احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مهدیه ساری برگزار شد.