اختتامیه استارت آپ ویکند ملی هنر، صنایع دستی و گردشگری در ساری برگزار شد.

تعداد ۶٧ شرکت کننده حضور داشتند که ٣۴ ایده مطرح شد و در رای گیر ٧ طرح در مرحله اول رای گیری پدیرش شدند و با گروه بندی ۵۴ ساعت بر روی ایده خود کار کردند.

در انتها۴ ایده که مقام سوم مشترک بوده به (دلیل نزدیک بودن امتیاز ها) مورد حمایت خانه جوانان استان البرز و مجموعه آموزشی البرز میشوند.