مراسم اختتامیه اولین جشنواره شعر طبری خانه هنرمندان تجن ساری در سالن سلمان هراتی برگزار گردید.