جشنواره ملی مرکبات و اقوام و عشایر که در محل نمایشگاه بین اللمللی مازندران در قائمشهر برپا شده بود به کار خود پایان داد.

در این جشنواره نمایندگانی از ۱۵ استان کشور حضور داشتند که صنایع دستی و سوغات استان های خود را یکصد غرفه در کنار غرفه های مرکبات به نمایش گذاشتند.
این جشنواره های ملی با همکاری مشترک اداره امور عشایری، میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی مازندران و فرمانداری و شرکت تعاونی باغداران قائمشهر برپا شده بود.