اختتامیه جشنواره ورزشی جام فجر ۹۶ویژه کارکنان بانک مسکن استان مازندران با حضور مصطفی تقوی مدیر شعب استان مازندران، سید حسین حاجی پور معاون اجرایی مدیریت، ناصر احمدی مسول حوزه حراست و دیگر مسولین مدیریت در سالن ورزشی لشگر برگزار شد.