تحول در جنگل شهید زارع برای سلامت شهروندان

مجموعه جنگلی تفریحی شهید زارع به فضای مناسب بازی کودکان ، فضای پیاده روی ، آلاچیق و رستوران و….مجهز گردیده و برای رفاه حال شهروندان و مسافران قابل بهره برداری می باشد.

کهن شهر ساری به لحاظ جغرافیایی از ظرفیت های مغفول مانده ای برخوردار بوده است که می توانند در عزمی نو و با نظرگاهی نیک اندیشانه مصروف مسیر درست توسعه شهر ساری قرار گیرند.

از این روی تیم مدیریت شهری از ظرفیت و جایگاه کنار رودخانه تجن برای احداث بوستان ملل با پیوست فرهنگی بهره برداری نموده است.

احیای بافت سنتی و بومی بازار ساری نیز از جمله همین نقاط قوت است که اینک بخشی از آن به شکل پروژه ابن شهرآشوب ساروی محقق شده است.

از دیگر موارد مطروحه بستر جغرافیایی ساری نزدیکی به بافت جنگلی سرسبز و مفرح می باشد و در این زمینه  تیم مدیریت شهری پس از الحاق این پارک جنگلی به شهر ساری که سبب افزایش سرانه فضای سبز شهری نیز گردیده است، در اقدامی مطلوب دست به بازسازی و بهسازی جنگل شهید زارع در راستای سلامت شهروندی و ایجاد نشاط در میان شهروندان زده است و اینک این مجموعه جنگلی تفریحی به فضای مناسب بازی کودکان ، فضای پیاده روی ، آلاچیق و رستوران  و….مجهز گردیده  و برای رفاه حال شهروندان و مسافران قابل بهره برداری می باشد.

شایان ذکر است استفاده از ظرفیت جنگل سکوتپه در سمت دیگر جغرافیایی ساری برای احداث پارک جنگلی در دستور کار قرار دارد.