ارسال ۱۲۰۰ جلد کتاب از کمپین کتابهای خاک خورده خیریه لبخند ایران ما به دو مدرسه شبانه روزی(متوسطه اول و دوم) در روستای خالخیل و یک دبستان در روستای چورت از توابع کیاسر اهدا شد.
خیریه لبخند پذیرای کتابهای اهدایی شما خیرین برای اهدا به مناطق محروم و کم برخوردار اقتصادی میباشد.