بدرقه خادمین موکب علویون استان مازندران جهت خدمتگذاری در نجف اشرف توسط حضرت آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران

 

 

راه اندازی علویون استان مازندران در نجف اشرف

آدرس موکب:نجف اشرف، پل ثوره العشرین، ابتدای جاده کوفه، حسینیه عبدالرسول علی موکب علویون استان مازندران