استقبال از ۱۲۰ تن از زائران حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) از کشور عراق در ورودی روستای التپه بهشهر