افتتاحیه نمادین پروژه مهر ۹۷ مازندران در روستای اسبوکلای ساری

زنگ نمادین «پروژه مهر ۹۷» در مازندران با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان در دبیرستان شهدای روستای اسبوکلای شهرستان ساری نواخته شد.