کارکنان دبستان رضوی سنگتراشان به همت اموزش وپرورش ناحیه دو ساری و اولیای مدرسه دو اتاق مجزا به نام” اتاق بازی “و”اتاق قصه “ایجاد کردند .
هدف از استفاده ازاتاق قصه زیبا سعی در پویا کردن فرهنگ قصه گویی و قصه خوانی دربین اولیا و دانش اموزان روستا است .

مهارت زندگی یکی از مقوله های پرورش است که این روز ها بیشتر موردتوجه کارشناسان تعلیم و تربیت می باشد.
مهارتهای زندگی ،مهارتهایی هستند که توانایی اجتماعی وروحی فرد را افزایش می دهد .
ما برای تربیت یک شهروند شایسته و فردی که”توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروری ات زندگی روزمره خود کنار بیاید “.
این تعریف سازمان بهداشت جهانی در مورد مهارتهای زندگی است.

این روزها با توجه به مشکلات عدیده ی موجود، والدین به ندرت می تواند برای فرزندان خود قصه بخوانند .
و تقریبا هنر قصه خوانی از میان رفته است .
از انجایی که قصه گویی برای کودکان باعث افزایش سطح “هوش اجتماعی” و نقش اساسی در شکل دهی شخصیت انهادارد.
و بازی کمک به بانشاط شدن کودکان ، یادگیری لذت بخش ،مهارت ورزی ،تعمیق یادگیری ،ایجادخلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانش اموزان نقش بسیار موثری دارد .