img_9286 img_9288-1 img_9289-2 img_9290 img_9294 img_9297-1 img_9298-1 img_9299 img_9301 img_9308 img_9310 img_9320 img_9321 img_9322 img_9326-1 img_9329 img_9334-1 img_9338 img_9347 img_9349-1 img_9352 img_9356 img_9364

خیریه “لبخند ایران ما” با همکارى اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان سارى برگزار کرد:
بازارچه ى خیریه ى “امید”.

photo_2016-12-26_17-56-37