اولین خانه موزه معرق قرآنی خصوصی در کشور با همت و تلاش ۳۰ ساله حاج علی رضا رضایی کلانتری هنرمند مازندرانی در روز جهانی موزه در شهر کیاسر افتتاح شد.