مجموعه تفریحی و سرگرمی مهرگان با حضور استاندار مازندران ، مسئولین استانی ، شهرستانی و جمعی از ورزشکاران در قائمشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش ایرنا ، مدیریت مجموعه مهرگان قائمشهر در مرسم افتتاحیه گفت: این مجموعه با هزینه ایی بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است .
رمضان علی مشهدبان افزودکه از این میزان ۲۴میلیارد ریال تسهیلات از طرف میراث فرهنگی و مابقی به صورت شخصی هزینه شده است .
وی با شاره به اینکه کلنگ این مجموعه از سال ۹۳ به زمین زده شد ، افزود : این مجموعه در فضایی با ۴ هزار متر زیربنا به بهره برداری رسیده است .
مدیریت مجموعه مهرگان قائمشهر افزود : با به بهره برداری رسیدن این طرح برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است .
مشهدبان با بیان اینکه مقداری از کارهای جزئی این مجموعه باقی مانده است گفت که از مسئولین تقاضا دارم تا در زمینه بحث اعتبار به ما کمک کنند.