دکتر انوشیروان محسنی بند پی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، مسکن خانواده دارای ۵ معلول در روستای آبندانسر شهرستان ساری افتتاح کرد.

انوشیروان محسنی بند پی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه عباسی مشاور رئیس در امور بانوان ،یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و آرام مدیرکل بهزیستی مازندران مسکن خانواده دارای ۵ معلول در شهرستان ساری افتتاح کرد.

گفتنی است در روز ۱۲ آذر روز جهانی معلولین ۵۰ واحد مسکونی در استان مازندران به صورت نمادین افتتاح شد.