نمایشگاه عکس  مجتبی حق بیان با عنوان “خیال آبی” در سالن حوزه هنری ساری افتتاح شد.

 این نمایشگاه تا دوشنبه ۱۶ اردیبهشت از ساعت ۱۶:۰۰ برای بازدید عموم برپاست