با حضور دکتر آرام مدیرکل بهزیستی مازندران، امام جمعه میاندورود،ارسطو قادری فرماندار شهرستان و سید مرتضی موسوی رئیس بهزیستی میاندورود همزمان با دهه فجر، اورژانس اجتماعی میاندورود ،مسکن مددجویی و مهد کودک پویان میاندورود افتتاح شد.