مراسم افتتاحیه کارناوال خوان لبخند(جشنواره ى غذاى مدارس) توسط موسسه فرهنگی خیریه ” لبخند ایران ما” با حضور سید سعید نجاریان ساروی عضو شورای شهر مرکز استان در یکی از مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان سارى برگزار گردید.