اقدامات شبانه روزی سپاه و بسیج با حضور مسولین سپاه چهاردانگه سروان نبوی و برادر لیالی و بسیجیان و گروه های جهادی دهستان پشتکوه در زمان بارش شدید برف و مسدودی جاده و راه های روستایی و کمک به مسافران با همکاری قرارگاه پیشرفت و ابادانی سپاه ساری،سپاه چهاردانگه ،حوزه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع) و پایگاه های مقاومت بسیج و شوراها ودهیاران