انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ساری در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برگزار شد.

انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ساری مرکز استان مازندران با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیات اجرایی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ساری با حضور ۶۲ تن از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی و توزیعی برگزار شد. در جریان برگزاری این انتخابات، سه نفر از صنوف تولیدی و دو نفر از صنوف توزیعی به هیات رئیسه اتاق اصناف ساری راه یافتند.

از صنوف تولیدی، آقایان میراحمد اندرواژ ، سیدابراهیم حسینی و عباس رمدانی  و از صنوف توزیعی آقایان سیدمجتبی پیرزاده و سبحان بخشی بیشترین رای را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، آقایان سیدمجتبی پیرزاده با ۳۷ رای ، میراحمد اندرواژ ۳۳ رای، سیدابراهیم حسینی ۲۸ رای، سبحان بخشی ۲۷ رای و عباس رمدانی با ۲۷ رای برای مدت چهار سال به عنوان اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ساری انتخاب شدند.

در حاشیه برگزاری این انتخابات، تقوی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با حضور در محل برگزاری، اظهار امیدواری کرد تا نمایندگانی شایسته بر کرسی هیئت رئیسه این اتاق، مدیریت اصناف و کسبه ساری را برای چهار سال به‌دست گیرند.