اولین جشن توانمندسازی کودکان کم شنوا و ناشنوا همزمان با هفته جهانی ناشنوایان به همت مرکز توانبخشی توکا با حضور یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس  ،مدیران کل بهزیستی و معاونین ستادی، مدیرکل فنی و حرفه ای ،مدیرکل آموزش استثنایی و مدیرکل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مازندران در سالن بهزیستی استان ساری برگزار شد.