DSCF5192 copy DSCF5193 copy DSCF5194 copy DSCF5195 copy DSCF5196 copy DSCF5197 copy DSCF5198 copy DSCF5200 copy DSCF5202 copy DSCF5205 copy DSCF5206 copy DSCF5207 copy DSCF5208 copy DSCF5209 copy DSCF5213 copy DSCF5214 copy DSCF5215 copy DSCF5216 copy DSCF5217 copy DSCF5218 copy DSCF5219 copy DSCF5220 copy DSCF5221 copy DSCF5222 copy DSCF5223 copy DSCF5224 copy DSCF5226 copy DSCF5227 copy DSCF5229 copy DSCF5231 copy DSCF5234 copy DSCF5237 copy DSCF5238 copy DSCF5240 copy DSCF5241 copy DSCF5242 copy DSCF5244 copy DSCF5247 copy DSCF5248 copy DSCF5249 copy DSCF5250 copy DSCF5252 copy DSCF5253 copy DSCF5257 copy DSCF5259 copy DSCF5269 copy DSCF5270 copy DSCF5271 copy DSCF5281 copy DSCF5282 copy DSCF5284 copy DSCF5288 copy DSCF5289 copy DSCF5290 copy DSCF5291 copy DSCF5293 copy DSCF5296 copy DSCF5297 copy DSCF5298 copy DSCF5300 copy DSCF5302 copy DSCF5303 copy DSCF5304 copy DSCF5305 copy DSCF5306 copy DSCF5307 copy DSCF5310 copy DSCF5312 copy DSCF5314 copy DSCF5317 copy DSCF5320 copy DSCF5321 copy DSCF5322 copy DSCF5323 copy DSCF5324 copy DSCF5331 copy DSCF5332 copy DSCF5342 copy DSCF5343 copy DSCF5344 copy DSCF5346 copy DSCF5348 copy DSCF5350 copy DSCF5353 copy DSCF5354 copy DSCF5357 copy DSCF5366 copy DSCF5367 copy DSCF5375 copy DSCF5379 copy DSCF5380 copy DSCF5381 copy DSCF5382 copy DSCF5383 copy DSCF5385 copy DSCF5386 copy DSCF5387 copy DSCF5389 copy DSCF5392 copy DSCF5396 copy DSCF5399 copy DSCF5401 copy DSCF5404 copy DSCF5406 copy DSCF5407 copy DSCF5408 copy DSCF5410 copy DSCF5412 copy DSCF5414 copy DSCF5415 copy DSCF5416 copy DSCF5419 copy DSCF5423 copy DSCF5424 copy DSCF5427 copy DSCF5430 copy DSCF5431 copy DSCF5432 copy DSCF5434 copy DSCF5435 copy DSCF5437 copy DSCF5438 copy

اولبن سالگرد درگذشت زنده‌یاد میرصالح صالحی‌نیا، ، رئیس فقید اتاق اصناف مرکز استان و عضو شورای شهر ساری در سالن اجتماعات آرامگاه ملامجدالدین ساری برگزار شد.

مرحوم زنده یاد میرصالح صالحی‌نیا بیش از ۴۰ سال در شهر ساری و در جایگاه‌های مختلف منشا خدمات شایسته و قابل توجه ای بوده است .
وی ۱۶ سال عضو و نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری بوده و سال های متمادی به عنوان رئیس مجمع امور صنفی مرکز استان ایفای خدمت کرده و نماینده استان مازندران در شورای اصناف کشور فعالیت درخشانی داشته است .
مرحوم زنده یاد صالحی‌نیا، پس از سال ها خدمت صادقانه در مجامع امور صنفی ، اتاق اصناف و شورای اسلامی شهر، در روز یکشنبه‌ ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۹۲ دارفانی را وداع گفت.