اولین مجمع عمومی خانه سینمای مستند مازندران برگزار شد

انتخابات هیات مدیره، دستور جلسه اولین مجمع عمومی خانه سینمای مستند مازندران

گفتنی است در این نشست که با حضور تنی چند از مستند سازان، پیشکسوتان و فعالان این عرصه و نماینده قانونی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در در آن اداره کل برگزار شد حاضرین پس از صحبت های اولیه به نامزد های مورد نظر خود جهت تشکیل هیات مدیره این تشکل صنفی هنری رای دادند.

“مهدی زمانپور کیاسری” مستندساز سرشناس مازندرانی به عنوان عضو هیات موسس این تشکل در ابتدای مجمع عمومی با اشاره به پیگیری های مستمر این هیات جهت استقرار خانه سینمای مستند در مازندران، فعالیت چنین نهادی را یکی از عوامل مهم در ساماندهی آموزش، تولید آثار ماندگار و موثر فیلم مستند، کشف و پرورش استعدادها و پیگیری مسائل صنفی مستندسازان استان قلمداد کرد.

این گردهمایی با رای گیری اعضای حاضر واجد شرایط پیگیری شده و پس از شمارش آرا با انتخاب «حسین نادعلی زاده» «علیرضا سعیدی کیاسری» «ایرج فلاح» «رضا اکبریان» و «یاسر یمینی» به عنوان هیات مدیره و«رامین طبری» به عنوان بازرس خانه سینمای مستند استان مازندران  به پایان رسید.

شایان ذکر است که با این رخداد، مازندران سومین استانی است که خانه سینمای مستند زیر نظر مرکز سینمای مستند و تجربی کشور شکل داده است.