اولین همایش خانواده بزرگ ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان مازندران و تجلیل از قهرمانان جهانی و کشوری در مجتمع فرهنگی ورزشی ایثار ساری برگزار شد.