ایستگاه فرهنگی اهدای لبخند به مناسبت هفته ی انتقال خون در بوستان ولایت به مدت چهارشب برگزار شد.