تخریب ناشی از آتش‌سوزی بازارچه خیابان طالقانی تنکابن، در این تصاویر نشان داده می‌شود.
به گزارش  تنکابن۲۴، شب دوشنبه، پنج مغازه بازارچه واقع در خیابان طالقانی دچار حریق شد که ظرف یک ساعت با تلاش نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.