بازار ماهی فروشان محمودآباد یکی از قدیمی‌ترین بازار‌های ماهی فروشی در شمال کشور است.

 برای رفتن به یکی از قدیمی‌ترین بازار‌های ماهی فروشی در شمال کشور، باید راهی محمودآباد شویم. بازاری مملو از انواع ماهی‌های دریای خزر از ماهی سفید، ازون برون تا ماهی‌های استخوانی دیگری همچون کفال و کپور و… است.