بازدید سردار سلطانی معاون هماهنگ کننده نمایندگی سپاه ، سردار بابایی  فرمانده سپاه کربلا  و سرهنگ برسلانی فرمانده لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا٬  از روند بازسازی و نوسازی خانه های آسیب دیده در سیل شهرستان سیمرغ توسط گروهای جهادی و رزمندگان لشکر خط شکن ۲۵ کربلا