بازدید استاندار مازندران از مرکز پرورش گل ارکیده عباس زاده در نوشهر