بازدید اصحاب رسانه از اتاق مجهز آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر قائم شهر

برای نخستین بار در کشور انجام میشود

جراحی مغز به صورت عروقی

دکتر هاشم هاشم پور رئیس بیمارستان ولیعصر اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور جراحی مغز با روش عروقی با سیستم آنژیوگرافی انجام میشود.
وی افزود:این جراحی به صورت مستقیم و پخش زنده در ۲۱ خردادماه جاری در کنگره لینک فرانسه اجرا میشود.
هاشم پور افزود:پزشک متخصص حراجی مغز کشور دکتر قربانی برعهده دارد و این مدل جراحی را برای هزاران متخصص عروق و اعصاب جهان در کنگره لینک فرانسه در شهر پاریس به نمایش میگذارد.
رئیس بیمارستان ولیعصر قائم شهر تصریح کرد: این جراحی برای نخستین بار در کشور در مازندران و شهرستان قائم شهر انجام میشود .
این مسئول با بیان اینکه دو بیمار با معرفی وزارت بهداشت از شهرهای تهران و بوشهر به مازندران اعزام میشوند گفت:
سیستم انژیوگرافی بیمارستان ولیعصر قائم شهر مجهز به نرم افزار (تریدی و رود مپ) است که توان سه بعدی کردم مغز را در هنگام جراحی دارد.
که سایر بیمارستان های کشور فاقد این نرم افزار نوین هستند.
وی افزود:این بیمارستان تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی را زیر پوشش حمایتی خود قرار میدهد.
هاشم پور یاداور شد:جراحی مغز از طریق عروق سبب میشود تا از جراحی باز جلوگیری شود.
وی ادامه داد:هزینه کامل برای احداث بخش آنژیوگرافی، جراحی و تجهیزات بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه دربر گرفته است.