جمعی از  نخبگان کشور از اماکن فرهنگی و تاریخی شهر ساری به همت  بنیاد نخبگان مازندران و با همکاری  شهرداری ساری بازدید کردند.