ورود خانواده های شهدای مدافع حرم و مدافع وطن مازندرانی به اردوگاه شهید بلباسی خرمشهر و بازدید از یادمان اروند کنار در مناطق عملیاتی جنوب کشور