خبرنگاران استان به مناسبت هفته ملی مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای از مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۲۲ بهمن ساری بازدید کردند.