بازدید مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور و استاندار مازندران از مصلای جمعه در حال احداث شهرستان چالوس