بازدید سرزده دادستان نظامی استان از پاسگاه های انتظامی شهر و ایستگاه های راهور ساری

دادستان نظامی استان مازندران :

یک کلانتری ، کوچک نماد تمام قد فرماندهی انتظامی استان است

حجت الاسلام محمد اسماعیل زارعی در بازدید سرزده از پاسگاه منطقه هولار ساری به مناسبت هفته ناجا ضمن تبریک و خداقوت به پرسنل ، همه آنها را به رعایت نظم در انجام وظایف خود تاکید کرد و افزود : نظم اجتماعی و اداری باید سرلوحه تمام امورات ما باشد و یک مراجعه کننده از همان دم در باید نظم و انضباط را در کلانتری بخوبی لمس کرده و نسبت به پلیس و طبیعتا کل نظام خوش بین باشد .

دادستان نظامی استان در ادامه افزود : مراقب رفت و آمد های کار چاق کن ها در خلال پرونده ها به کلانتری و باشید و بدون توجه به هیچ سفارشی به کار خود پرداخته تا مردم را نسبت به نظام خوشبین نگه داریم

این مقام مسوول گفت : مقام معظم رهبری پلیس مطلوب را پلیس مقتدر در برابر مجرمان و یار مهربان برای شهروندان قانون مدار ، قلمداد می کند و کاری نکنیم که مجرمی که چندین سابقه در پرونده کیفری خود دارد طلبکارنظام و پلیس گردد

دادستان نظامی استان نیز از قسمت های مختلف پاسگاه بازدید و در ادامه در جمع ایستگاه پلیس راهور ساری – کیاسر ، همه آنها را به اخلاق و برخرود حسنه با مراجعین دعوت نمود و گفت : پلیس بخصوص راهور در دید و معرض قضاوت مردم بوده و در جرائم مشابه رانندگان ، به هیچ عنوان در مبلغ و نوع جریمه تبعیض نباشد. و بستر بدبینی مردم به نظام را فراهم نیاوریم .

ایشان هم چنین همه پرسنل راهور را در همه شرایط به انجام امر به معروف و نهی منکر رانندگان دعوت کرده و گفت هیچوقت در انجام این فریضه خسته نشده و هر چقدر در تبلیغ معروفات قوی عمل کنیم مطمئنا با جامعه ای با جرم کمتر پیش رو خواهیم شد.

البته با رانندگان متخلف و خطر ساز نیز باید شدیداً برخورد قانونی گردد .

در انتها از قسمت های مختلف ایستگاه پلیس راهور نیز بازدید بعمل آورده و با برخی ازمراجعه کنندگان نیز هم کلام شد .