بازدید شهردار ساری از سازمان میادین میوه و تره بار

عزم جدی برای رفاه حال شهروندان

ساماندهی بازار دستفروشان

 مهدی عبوری شهردار ساری طی بازدیدی از سازمان میادین ، میوه و تره بار شهرداری ساری امور ساماندهی و مشکلات بازار دستفروشان محلات شهر را پی گیری نمود .

مهدی عبوری شهردار ساری طی بازدیدی از سازمان میادین ، میوه و تره بار شهرداری ساری امور ساماندهی و مشکلات بازار دستفروشان محلات شهر را پی گیری نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری  ساری ، مهدی عبوری شهردار ساری در بازدیدی از سازمان میادین ، میوه و تره بار شهرداری ساری به همراه معینی مدیرعامل سازمان از دوایر مختلف این سازمان طی گفتگویی با همکاران خواستار ارائه شرح وظایف عمومی و تخصصی هر کدام از همکاران و برنامه های مدون دوایر شد.

شهردار ساری با ابراز رضایت از نظم موجود در سازمان میادین میوه و تره بارو تحول سازمانی تمهید شده توسط مدیرعامل سازمان  ، طرح ساماندهی بازار دستفروشان را پی گیری نمود و اظهار داشت : رضایتمندی و رفاه حال شهروندان و کسبه محترم و شهروندانی که طی این سالها در بازار روز ( بازار شریف العلما) کسب روزی حلال نموده اند در روند اجرایی این امر در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: فرایند صدور کارت شناسایی فعالیت در بازار برای این عزیزان با تسریع و دقت بیشتری خصوصا برای شهروندانی که دارای کهولت سن می باشند ، در دستور کار قرار گیرد .

شایان ذکر است طرح ساماندهی بازار دستفروشان شهر ساری با حفظ تکریم و رفاه شهروندی در محلات مختلف در حال پیگیری و اجرایی شدن است.