فرامرز نقیبی- رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر ساری به همراه مهدی عبوری -شهردار ساری از روند پیشرفت احداث بوستان ولایت بازدید کردند.